SCADA

SCADA

SCADA


SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för övervakning och styrning av processer.
Vi kan erbjuda en billig och enkel lösning för ditt fastighetsbestånd genom att installera ett SCADA system som ger dig full kontroll och återkoppling över dina system så du kan sänka dina energikostnader samt ha full koll på hur dina anläggningar fungerar.

Återkom gärna till oss så presenterar vi gärna vårt system.